در این برگه نرم افزار های مورد نیاز دستگاه های یو پی اس قرار می گیرد.

 

  1. نرم افزار مانیتورینگ یو پی اس – Ups Monitoringبرای دریافت فایل کلیک کنید